Vastuunkanto  

Parku on vastuullinen toimija, joka huomioi toiminnassaan ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Ympäristön huomioimista varten Parkulla on ympäristösuunnitelma, jota se noudattaa. 

Sosiaalinen vastuu näkyy jäsenistöstä huolehtimisessa, Parkun pyrkiessä kuulemaan jäsenistöään ja toteuttamaan heidän tarpeitaan. Parku kantaa taloudellisen vastuun olemalla voittoa tavoittelematon järjestö. 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

Parku on demokraattinen toimija, joka toimii Suomen lakien mukaan. Parku tahtoo toimia oikeudenmukaisesti tehdessään päätöksiä. Parku pyrkii tasa-arvoon kohtelemalla kaikkia yhdenvertaisesti ja järjestämällä monipuolisia ja kaikille jäsenille avoimia tapahtumia. 

Parku noudattaa turvallisemman tilan periaatteita, jotta kaikkien on mukava osallistua tapahtumiin. Tapahtumista pyritään tekemään saavutettavia kaikille jäsenille pitämällä osallistumismaksut kohtuullisina. Järjestö pyrkii myös järjestämään  tapahtumat mahdollisuuksien mukaan esteettömissä paikoissa.. 

Rohkeus ja Luovuus  

Parku pyrkii rohkeasti luoviin ratkaisuihin ja on muuntautumiskykyinen tapahtumia ja yhteistöitä ja muuta toimintaa toteuttaessaan. Parku kannustaa jäseniään luovuuteen edellä mainituilla keinoilla, jotta jokainen voi toteuttaa itseään rohkeasti parkulaisena ja viestinnän ammattilaisena. 

Hyvinvointi  

Parku edistää jäseniensä henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia järjestämällä virkistystoimintaa ja huolehtimalla edunvalvonnan toteutumisesta.