Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Viestintää sydämellä – näkyvästi, kuuluvasti ja vaikuttavasti

Sydänliitto on terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio. Olemme ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä. Strategiamme mukaisesti Sydänliitto näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Äänensävymme on ihmisläheinen, tunteita herättävä ja rento. Taustalla on kuitenkin aito
tietämys ja sitä kautta luotettavuus. Viestinnässämme voi olla yllättävyyttä, rohkeutta ja hauskuutta. Puhumme ihminen ihmiselle. Innostamme ja inspiroimme.

Tapamme viestiä pyrkii lisäämään voimavaroja sen sijaan että viestisimme pelottelevana valistajana. Viestimme terveydestä ja hyvinvoinnista sydänterveyden asiantuntijan näkökulmasta. Laajempien viestintäkampanjoiden lisäksi viestimme arjessamme mm. sydänterveyteen liittyvin uutisin, asiantuntija- artikkelein sekä vastaten asiantuntijoillemme esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Sydänliiton viestintä palvelee useita sisäisiä ja ulkoisia kohderyhmiä. Merkittävässä roolissa on viestintä noin 70 000 jäsenen sydänyhteisöllemme, joka on järjestäytynyt paikallisiin yhdistyksiin ja piireihin ympäri Suomen. Sydänyhteisö on valtava viestinnällinen resurssi jalkauttamaan kattoviestintäämme paikallisesti niin kuluttajille, medialle, päättäjille kuin vaikuttajillekin. Sydänyhteisön rooli ja sen tarjoama mittava resurssi huomioidaan jokaisessa viestintäkampanjassa.

Kohtaamme eri kohderyhmämme monikanavaisesti, erityisesti omissa medioissamme. Kohtaamiset ovat siirtyneet yhä vahvemmin sähköisiin kanaviin. Paitsi viestinnän kanavat myös kärjet ja puhetapa valitaan kulloinkin palvelemaan parhaiten viestin kohderyhmää. Kuluttajille korostuu voimavaralähtöinen viestintä, toimittajille taas tiivistetymmät faktat sekä polut laajempaan tausta- ja lähdeaineistoon.

Viestintäkampanjoidemme vaikuttavuutta kasvatetaan usein myös markkinointiviestinnällisin keinoin. Yksin ansaitulla medianäkyvyydellä saavutetaan vain harvoin kampanjalle riittävä huomio ja vaikuttavuus. Myös omien medioiden sisällöille tarvitaan markkinointia orgaanisen näkyvyyden lisäksi saavuttamaan laajemmat yleisöt.

Erityisesti laajamittaisten viestintäkampanjoiden vaikuttavuuteen ja huomioon kohdistuu suuria odotuksia. Kampanjoita suunnitellessa viestinnän ja markkinointiviestinnän peruskysymykset on käsiteltävä aina uudelleen. Miten viestiä, että toivottu tapahtuisi? Miten varmistua että viestin kiteytys osuu kohdalleen ja että se puhuttelee? Miten ydinviestin dramatisointi ja sille valitut luovat ratkaisut saadaan markkinointiviestinnässä vahvistamaan tunnetta, luomaan muistijälkiä ja edesauttamaan viestin läpimenoa? Miten asia saadaan jäämään vastaanottajan alitajuntaan ja puhuttelemaan pidemmäksi aikaa?

 

Jos noudatan näitä, onnistunko?

1. Kiteytä.
2. Ole selkeä. Kerro vain olennainen. Kerro se ymmärrettävästi.
3. Kehota. Sano suoraan mitä haluat viestisi vastaanottajan tekevän.
4. Dramatisoi. Tuo mukaan tunnetta ja/tai tarina, joka tukee ydinviestiäsi ja tekee siitä muistettavan.

Näitä noudattaen onnistuminen on mahdollista, mutta oikeiden valintojen tekeminen ja niiden hiominen viestinnälliseksi timantiksi on hyvin haastavaa.

Tehtävässämme pohdimme, millaisen viestinnällisen timantin elvytyksessä käytettävän sydäniskurin ympärille voisi luoda? British Heart Foundationin toteutti elvytyksestä pari vuotta sitten viestintäkampanjan, jonka uskallan sellaiseksi nimetä. Yksinkertainen, lähtökohdiltaan ehkä jopa tylsäksi miellettävä asia taipui mieleenpainuvaksi ja monella tasolla vaikuttavaksi viestinnän konseptiksi, jossa eritoten markkinointiviestinnällinen dramatisointi kaikkine yksityiskohtineen osui maaliin.

https://www.youtube.com/watch?v=8y9zfEuzK7Q

Ydinviesti on selkeä. Asia on osattu kiteyttää olennaiseen ja se kerrotaan ymmärrettävästi. Kehotteet ja ohjeet elvyttää kulkevat luontevasti luovan ratkaisun kanssa rinta rinnan. Parhaimmillaan luovat ratkaisut juuri tukevat viestiä antaen sille uusia ja kohderyhmää puhuttelevia tarttumapintoja, jotka edesauttavat muistijälkien syntymistä. Tässä esimerkissä musiikki tuo useammankin sisällöllisen kerrostuman viestiin. Eikä musiikki ole ainut viestin dramatisoinnissa tehty onnistunut valinta. Niitä on löydettävissä useita.

Vahvan viestinnän konseptin tunnistaa siitä, että se taipuu uusiksi toteutuksiksi palvelemaan eri kohderyhmiä tai viestikärkiä. British Heart Foundation halusi puhutella viestillään myös koulupäättäjiä, johon konsepti myös taipui:
https://www.youtube.com/watch?v=jks0Yxd4E28

Se taipui myös toteutukseen, jonka kärkenä oli rikkoa elvytyksen vaikeuteen ennakkoluuloja:
https://www.youtube.com/watch?v=KQ2xNS0Sg48

Toivon, että British Heart Foundationin case inspiroi tai ainakin herättää ajatuksia, miten viestinnässä tehdyt rohkeat valinnat voivat palvella onnistumista ja viestin läpimenoa vakavankin asian äärellä inspiraationa casellemme Ydinviestissä.

Esa Takala
Viestinnän tuottaja, Sydänliitto