Kuka, mitä, hä?

Enää ei tarvitse jäädä kaupungilla monttu auki ihmettelemään kummallisia käsitteitä tai tuskastella tieteellisen jargonin kanssa. Viestinnän urbaani sanasto on tehty helpottamaan arkeasi niin kampuksella kuin kaupungillakin. Sanasto on tarkoitettu erityisesti viestijäfukseille, mutta myös kampuksen kokeneemmat konkarit voivat virkistää muistiaan tämän avulla. Viestinnän urbaani sanasto pureskelee katuslangin selkosuomeksi ja maalaa viestijöiden mielenmaisemaa kirkkaammaksi.

Mikäli kohtaat kaduilla kielimuurin eikä urbaani sanasto siihen osaa antaa vastausta, laita sanaston täydennyspyyntö osoitteeseen viestinta(at)parku.fi. Sanastoa täydennetään lukukausittain, jotta kettu ei vie kieltäsi, vaan surffaat sujuvasti keskustelusta toiseen!

**********

Agora = Jyväskylän Kauppakorkeakoulun päärakennus, joka sijaitsee idyllisen Jyväsjärven rannalla. Keskimääräistä tasokkaamman opiskelijaravintola Piaton lisäksi paikka tulee todennäköisesti tutuksi ainakin Merkkimarkkinoiden (kts. määritelmä jäljempänä) ja sivuaineopintojen yhteydessä.

Ainejärjestö =  tietyn oppiaineen opiskelijoiden etuja ajava järjestö, jonka hallitus vaihtuu kerran vuodessa.

Akateeminen vartti = yliopistossa valtaosa luennoista ja muista tapahtumista alkaa varttia yli tasan. Aikamäärettä hyödynnetään aktiivisesti myös epämuodollisissa opiskelijatapahtumissa.

Alumni = valmistunut opiskelija.

Amanuenssi = opintojen suunnittelussa auttava henkilö. Vuoden 2017 organisaatiomuutoksen myötä nimike vaihtui koulutussuunnittelijaksi, mutta konkareiden puheessa amanuenssi saattaa vielä vilahdella.

Appro = Kauppakadun Approbatur on yksi suurimmista koko kaupungin opiskelijatapahtumista. Syksyllä Jyväskylän Kauppakadun virvoitusjuomia tarjoilevat kuppilat kansoittuvat iloisesta haalarikansasta, joka pyrkii suorittamaan eri tasoisia juomatehtäviä.

Dumppari = tietojärjestelmätieteiden (TJT) opiskelija.

Excu = excursio, eli opintomatka. Excursioilla tehdään yritysvierailuita, joilla tutustutaan työelämän mahdollisuuksiin ja verkostoidutaan. Parku järjestää yritysvierailuita sekä Jyväskylän alueella että muualla kotimaassa. Vuosittainen ulkomaan excu tarjoaa kansainvälisten tuulien lisäksi unohtumattomia matkatarinoita.

Fuksi = ensimmäisen vuoden opiskelija.

Gradu = jokaista maisteriksi haluavaa opiskelijaa odottaa iso-G. Gradu on lopputyö, jonka tekemiseen tiivistyy paitsi opintojen aikana kumuloitunut osaaminen, mutta myös tahdonvoima.

Imago = Yhteisöviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Imago ry. Valitettavasti Imago ry haudattiin rituaalisin menoin vuonna 2019 yhteisöviestinnän oppiaineen siirryttyä kauppatieteiden alle viestinnän johtamiseksi.

Joukki = journalistiikan opiskelija. Tavataan usein isossa ryhmässä Kulttuuriravintola Ylä-Ruthin nurkkapöydässä.

JYY = Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Ylioppilaskunta on yliopisto-opiskelijoiden paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Maksamalla lukuvuosimaksun tulet automaattisesti JYY:n jäseneksi. JYY järjestää erilaisia tapahtumia, omistaa ylioppilasravintola Ilokiven sekä muun muassa Kortepohjan ylioppilaskylän ja lukuisia muita kiinteistöjä. Ylioppilaskunta on kaikkien yliopiston opiskelijoiden äänellä puhuva vaikuttaja, jota kuunnellaan niin yliopistolla, kaupungin päätöksenteossa kuin mediassa.

Kandi = kandidaatin tutkielma. Pikku-k tekeminen antaa esimakua gradun tekemiseen. Kandi tehdään viestinnän opinnoissa pareittain ja siinä toteutetaan pienen mittakaavan tutkimus ja syvennetään osaamista jostain viestinnän ilmiöstä.

Kettu = kettu on viestinnän oppiaineen symboli, josta on vuosien mittaan kehkeytynyt myös Parkun rakas maskotti.

Kettujengi = viestinnän opiskelijoiden oma WhatsApp-ryhmä. Nimitys vakiintunut kuvaamaan viestinnän opiskelijoiden yhteisöä Jyväskylässä.

Kolsi = Sami ”You name it” Kolsi -kaikkien rakastama, fuksien ihailema. Opiskelijaelämän ilmentymä, joka ei jättänyt ketään eikä mitään kylmäksi. Siirtyi 7 vuoden tavoiteajassa työelämään keväällä 2017. Perintö elää sitsilauluissa.

Komedialainen = viestinnän opiskelija Vaasasta. Nimi johdettu ainejärjestön nimestä, CoMedia ry:stä.

Kompassi = Jyväskylän keskustan keskipiste ja yleinen kokoontumispaikka.

Koposopo = ainejärjestön koulutus- (kopo) ja sosiaalipoliittinen (sopo) vastaava. Koposopo on hallituksen väsymätön kelatäti tai -setä, joka on edunvalvonnan erikoisagentti. Jos sinulla on mitään kysymyksiä opintotukeen tai oikeuksiin opiskelijana, koposopo auttaa!

Kylteri = Kauppakorkeakoulun opiskelija.

Laitos = yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka vastaa yhden tai useampia samaan aihepiiriin kuuluvan tieteenalan opetuksesta ja tutkimuksesta. Viestinnnän oppiaine kuuluu Kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

Lukukausi = lukuvuosi on jaettu kevät- ja syyslukukausiin.

Lukuvuosi = akateeminen lukuvuosi kestää 9 kuukautta syyskuusta toukokuuhun.

Läsy = sitsien lauluvihko.

Lööppi = Journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi ry.

Matkis= Matkakeskus

Medialainen = viestinnän opiskelija Helsingin yliopistosta. Nimi johdettu ainejärjestön nimestä, Media ry:stä.

Mordor = Ylistön ylämaa. Jyväsjärven rannalla sijaitseva Ylistönmäki ja -rinne ovat luonnontieteilijöiden reviiriä, jonne päästäkseen on vaellettava loputtomalta tuntuvat portaat.

Noppa = opintopiste. Lukuvuoden aikana suositeltava opintopistemäärä on 60, jos haluaa valmistua 5 vuodessa.

Opinkivi = Ylioppilaskunnan rakennuksen vieressä sijaitseva opetushenkilökunnan toimistorakennus. Rakennus on tunnettu labyrintin kaltaisesta pohjaratkaisusta, jota edes vanhimmat viestijäkonkarit eivät ole oppineet sisäistämään. Proffien työhuoneiden lisäksi rakennuksessa on Ylioppilaskunnan sauna ja ylioppilaskunnan julkaiseman lehden, Jylkkärin toimitus.

OPS = opintosuunnitelma. Opintosuunnitelma on tiedekunnan vahvistama suunnitelma opintojen rakenteesta. Tosin sanoen opsissa esitellään tutkintoon kuuluvat kurssikokonaisuudet.

Parku ry= viestijöiden ainejärjestö, joka on luonnollisesti koko yliopiston paras ainejärjestö.

Puhis = valioyksilö, joka opiskelee puheviestintää (nyk. viestinnän).

Reettori = Tampereen puheviestinnän opiskelija. Nimi johdettu ainejärjestön nimestä, Reettorit ry:stä.

Semma = seminaari on tiedeyhteisön järjestämä tapahtuma, jossa käsitellään tieteenalaan liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Sillis = Silliaamiainen on vuosijuhlien kollektiivinen dagen efter. Mielikuvista huolimatta silliksen sanotaan olevan opiskelijan parasta aikaa. Elpymisretriitti, jossa olo tasoittuu tehokkaasti.

Sitsit = akateeminen pöytäjuhla. Sitsit muodostavat opiskelijabileiden syvimmän ytimen ja niissä jokainen opiskelija pääsee toteuttamaan itseään parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarkempi etiketti on koettava paikan päällä.

Tallit = Veturitallit

Tapsat = tapahtumavastaava. Parkun ultimaattiset bileiden ja rientojen arkkitehdit.

Tentaattori = tenttien tarkastaja. Yleensä kurssin vastuuopettaja.

Tentti = kurssin loppukoe.

Tiedekunta = yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa lähitieteenalan laitokset (kts. laitos) yhteen. Viestinnän oppiaine kuuluu Humanistis- yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Torso = Tourujoen Sorsat. Parkun, Imagon (RIP) ja Lööpin pyhä kolminaisuus. Nimitys koko viestijäporukan kanssa tehtäville tapahtumille. Muinaisperinne ajoilta, jolloin kaikki viestintätieteilijät majailivat Tourulan kampuksella.

Tourujoen tytöt = (puhe)viestinnän opiskelijatytöt. Kulttuuriperintöä c-kasettien ja korppujen kaudelta, kun oppiaine majaili Tourulassa. Nimitys dumppareiden (kts.  dumppari) käsialaa, mitä he viljelivät tarinoiden mukaan Sohwi-ravintolan kulmapöydistä.

Touru Trophy = viestintätieteilijöiden perinteinen sählyturnaus. Trophyn aikaan askissa on totuttu näkemään vauhtia ja värikkäitä tilanteita, joita fiilistellään vielä pitkään. Kuitteja jaellaan seuraavien kuukausien ajan kaikkien viestijöiden yhteisillä liikuntavuoroilla.

Tuutori = kiva kaveri. Tutor ottaa fuksit vastaan ensimmäistä päivästä lähtien ja huolehtii, että fuksit pääsevät hyvin opiskelijaelämään mukaan.

Vaihtari = vaihto-opiskelija.

Vaihto = ulkomaan vaihto on opiskelijaelämän ehdottomia kohokohtia! Vaihdon aikana vietetään yleensä lukukausi jossakin ulkomailla sijaitsevassa yliopistossa. Viestinnän opintoihin kuuluu pakollisena osana joko ulkomaan vaihto tai vaihdon korvaava kirjatenttipaketti.

Vappuradio = hävytön, sensuroimaton ja sopimaton. Vapputunnelman virittäjä, jonka ohjelmakartta on poikkitieteellisten opiskelijaryhmittymien käsialaa. Vetovastuu Lööpillä.

Viestijäfudis = viestintätieteilijöiden perinteinen jalkapallohegemonia. Turnauksessa Parku, Imago ja Lööppi ratkovat jalkapallomestaruuden. Jälkipelit ja voitonjuhlat luonnollisesti Kauppakadulla.

Vujut = vuosijuhlat. Tyylikäs iltapukujuhla, jossa ainejärjestön perinteitä kunnioitetaan ja iloitaan tulevasta. Vuosittain järjestettävät Parkun vuosijuhlat ovat yksi lukuvuoden kohokohdista. Vujuihin kuuluu olennaisesti myös seuraavan aamun sillis (kts. sillis).

Yliopisto = korkeakoulu, josta valmistuu aikanaan maistereita. Nohevien yksilöiden on kerrottu selviytyneen kyseisestä instituutiosta viiden vuoden tavoiteajassa. Näihin legendoihin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella.

Yvi = nimitys yhteisöviestinnän opiskelijasta. Ikuinen ystävä ja taistelupari. Yhteisöviestintä-oppiaine siirrettiin yliopiston organisaatiomuutoksen yhteydessä Viestintätieteiden laitoksesta Jyväskylän Kauppakorkeakouluun syksyllä 2017. Muutoksen yhteydessä oppiaineen nimi muuttui viestinnän johtamiseksi.

Ässä = Seminarium-rakennus, joka sijaitsee Seminaarinmäen korkeimmalla paikalla. Täältä löytyy vanha juhlasali ja monet viestinnän luennot pidetään rakennuksen luokkahuoneissa.

Ääniaallot = legendaarinen valtakunnallinen viestijäristeily. Keskimäärin keväisin järjestetty suomalaisia perinteitä kunnioittava risteily Itämerellä valtakunnallisella viestijäporukalla.