Miksi hakea opiskelemaan viestintää?

Siinäpä hyvä kysymys. Mitä on viestintä, miksi sitä kannattaisi opiskella ja minkälaisiin ammatteihin siitä voi työllistyä? Nämä ovat yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, joita viestinnästä kiinnostuneet, tällä hetkellä yhteishaun kanssa painivat hakijat ovat meiltä viestinnän opiskelijoilta kysyneet. Tässä blogipostauksessa pyrimme myös parhaamme mukaan avaamaan fiiliksiämme ja vastaamaan niihin!

Kaikki kysymykset ovat tulleet viestinnästä kiinnostuneilta hakijoilta ja niihin ovat vastanneet viestinnän opiskelijat 1.–4. vuosikursseilta.

Jyväskylän viestinnän opiskelijoiden maskottina toimii kettu.

Mitä on viestintä?

Tätä klassikkoa kysyy niin hieman hämillään oleva hakija, viestinnän fuksi kuin ymmällään olevat viestinnän opiskelijan sukulaiset. Mitä se on, mitä siihen kuuluu ja millaista se on erityisesti Jyväskylän yliopistossa?

“Viestintä on laaja-alainen ilmiö, jota tarvitaan niin työelämässä kuin arjessakin. Jos tarkastellaan viestintää työelämän kannalta, niin väitän, että kaikissa ammateissa mihin ikinä päätyykään, tulee tarvitsemaan viestintää.”

“Viestintä on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Viestintä on merkityksistä neuvottelua ja niiden yhdessä luomista, ymmärryksen lisäämistä ja ihmisten kohtaamista.”

Jos viestintää on kaikkialla, mikä on sitten viestinnän ammattilaisen rooli? Viestinnän ammattilaisella on käytössään suurempi repertuaari taitoja ja parempi ymmärrys siitä, miten, milloin ja missä kannattaa viestiä saadakseen kohderyhmänsä tavoitettua.

“Viestinnän ammattilainen erottuu osaamisellaan suunnitella viestintää, tehdä strategista viestintää, kohdentaa viestintää erilaisille yleisöille ja kohderyhmille sekä taidollaan viestiä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.”

haalarit

Mitä viestinnän opiskelu on?

Mihin viestinnän opinnot Jyväskylän yliopistossa painottuvat? Viestinnän opiskelu on erilaista eri yliopistoissa juurikin alan moniselitteisyyden vuoksi. Mitä viestintään siis kuuluu Jyväskylässä?

“Viestintä Jyväskylän yliopistossa on ihmisten väliseen vuorovaikutukseen syventymistä. Viestinnässä tarkastellaan sekä kasvokkais- että teknologiavälitteistä viestintää kuten tiimien ja ryhmien toimintaa, johtamisviestintää tai sisäistä viestintää työyhteisöissä.”

“Meillä viestintä-sanaa tärkeämpikin on vuorovaikutus, siihen keskitytään eri konteksteissa, erityisesti työelämässä. Meillä viestintä tarkoittaa siis yksinkertaistaen ihmisten välisen vuorovaikutuksen eri aspekteja.”

Mistä opinnot koostuvat? Minkä tyylisiä viestinnän opinnot ovat ja mitä vapaavalintaisia opintoja voi tehdä? Viestinnän opinnot ovat hyvin monimuotoisia ja tenttejä on harvoin. Kun opiskellaan vuorovaikutusta, on sitä harjoitettava myös käytännössä. Opinnot painottuvat paljolti ryhmä- ja parityöskentelyyn, mutta myös itsenäisiä tehtäviä löytyy. Mitä päällimmäisenä tulee mieleen opinnoista?

“Ryhmätyöt, projektit, omien taitojen kehittäminen ja työelämätaitojen kehittäminen. Opinnoissa ei vain istuta luennoilla ja pyritä sisäistämään tietoa vaan myös itse työskennellään ryhmissä ja tarkastellaan erilaisia tiimejä. Olisihan se tyhmää opiskella sitä, miten ryhmät toimii, mutta ei itse kehittäisi omia ryhmätyötaitojaan.”

“Olen oppinut opintojen aikana myös paljon itsestäni: Millainen viestintätyylini on? Millainen oma viestijäkuvani on? Millaisista osa-alueista vuorovaikutusosaamiseni koostuu? Opetuksen laatu on tosi hyvää ja etenkin aine- ja syventävissä opinnoissa ryhmät ovat pieniä, jolloin aiheista pääsee keskustelemaan kunnolla ja ryhmän jäsenet voivat jakaa tietoa sekä opettaa toinen toisilleen jotain uutta”

“Opetus on todella laadukasta ja opintoihin kuuluu tosi paljon tärkeää kontaktiopetusta. Opinnoissa käydään koko viestinnän kenttää läpi todella laajasti, mutta itsestä on aina sitten kiinni että mikä osa-alue tai aihe kiinnostaa eritoten ja minkälaisten juttujen pariin tahtoo myöhemmin esimerkiksi lähteä työskentelemään.”

“Lukiossa en pitänyt ryhmätöiden tekemisestä juuri ollenkaan, mutta nyt viestinnän opinnoissa meillä on todella paljon ryhmätöitä ja täytyy myöntää, että ne ovat parasta opinnoissa!” 

Mikä on ollut lempikurssisi? Lempikursseiksi opiskelijoiden keskuudesta nousi selkeästi työelämän vuorovaikutuksen dynamiikka, vaihto-opinnot, työelämän projektikurssi ja viestintäprofessiot. Tässä kommentteja siitä, miksi juuri nämä olivat suosikkeja:

“Vuorovaikutuksen dynamiikkakurssi ensimmäisenä(fuksi-)vuonna sukelsi niin syvälle kaikkiin vuorovaikutuksen ilmiöihin, jolloin niitä samoja asioita bongasi suoraa omasta elämästä ihan uudella tavalla!”

“Viestinnän opintoihin on sisällytetty vaihto-opiskelu ulkomailla ja vaihto oli ehdottomasti elämäni parasta aikaa! Myös ensimmäisen vuoden neuvotteluharjoitus on jäänyt mieleen ja kolmannen vuoden työelämän projektikurssi, jossa päästiin toteuttamaan viestintää yrityksen tarpeisiin, on ollut yksi antoisimmista.”

“Lempikurssi tähän mennessä on ollut varmaan työelämäprojektikurssi. Siinä otettiin yhteyttä johonkin paikalliseen toimijaan (yritys, järjestö ym) ja tehtiin heille viestintäkoulutus/ -suunnitelma tai työyhteisöviestinnän kehittämisprojekti. Oli tosi kiva päästä tekemään konkreettisesti viestinnän juttuja ja huomata miten paljon on oppinut ja osaa soveltaa jo käytännössä. Ja huomata miten paljon meidän osaamisella on työelämässä kysyntää.”

“Lempikurssini on ehdottomasti maisterivaiheen viestintäprofessiot -kurssi. Sanoisin, että tällä kurssilla olen päässyt hyödyntämään jo kaikkea tähän mennessä oppimaani vihdoin ja viimein käytäntöön! Ja se jos mikä on ollut siistiä! Kurssilla siis on toimeksiantaja, jolla jonkin viestinnällinen tarve ja me opiskelijat päästään tekemään projektityö toimeksiantajalle, eli käytännössä tehdään oikeata duunia oikeassa elämässä! Tämä kurssi on konkretisoinut niitä ilmiöitä, mitä olemme oppineet. Olemme myös päässeet näkemään ja kokemaan kuinka suuri vaikutus viestinnänosaajilla oikeasti on työelämässä ja se on ollut superkivaa sekä mieltäavartavaa.”

Mitä vapaavalintaisia opintoja voin tehdä? Viestinnän opinnoissa on harvinaisen paljon vapaasti valittavia opintoja: jopa puolet suoritettavista opinnoista saa valita ihan itse omien kiinnostuksenkohteiden mukaan! Kaikkien tutkinnot ovat lopulta hyvin oman näköisiä. [valinnaisten opintojen portaali]

“Draamakasvatuksen perusopintokokonaisuus vapaavalintaisina opintoina, olen ottanut myös yksittäisiä kursseja muuten kiinnostavista aiheista (espanja, ranska, viittomakieli, latina)”

“Valintaisina opintoina on kauppiksen perusopintoja ja niiden jälkeen olisi tarkoitus opiskella markkinoinnin opintokokonaisuus, koen että viestintä ja markkinointi täydentävät hyvin toisiaan.”

“Minulla on sekä taloustieteen että kasvatustieteen perusopintoja valinnaisina opintoina.”

“Välivuoden aikana opiskelin osan psykologian perusopinnoista ja nyt fuksivuoden alussa tein ne loppuun. Lisäksi olen opiskellut yhteiskuntatieteitä.”

“Opiskelen valintaisina opintoina yhteiskuntatieteitä. Sieltä tarkemmin yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus sekä filosofia kiinnostavat. “

“Tein kandintutkintoon kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden perusopinnot. Yhteiskuntatieteitä jatkoin maisterivaiheessa lukemalla politiikan aineopinnot.”

“Vapaavalintaisia opintoja voi ottaa niin monta kun vain haluaa, kerkeää ja jaksaa opiskella. Suosittelen kovasti kokeilemaan ekoina vuosina kaikkea, mikä kiinnostaa ja sitten vasta syventymään jonkun tietyn aiheen pariin. On hurjan hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan vaikkapa kasvatustieteen tai arabian kielen opintoja ja vieläpä ilmaiseksi!”

Mihin ammatteihin viestinnän opinnoista voi työllistyä?

Kuten on jo käynyt ilmi, viestintä on alana laaja ja niin ovat myös sen tarjoamat ammattimahdollisuudet. Koska viestintä ja vuorovaikutus näkyvät kaikkialla, voi viestinnän opiskelija hyödyntää osaamistaan monellakin alalla ja useissa ammateissa. Tässä muutamia opiskelijoiden tulevaisuuden haaveammatteja:

“E-urheiluala kiinnostaa kovasti, ja siellä on paljon kysyntää sekä viestinnän että vuorovaikutustaitojen asiantuntijoille. Olisi kiva olla esimerkiksi valmentaja!”

“Viestinnän koordinointia tai johtamista esimerkiksi taloustieteen alan parissa.”

“Viestintäkouluttaminen kiinnostaa sekä mahdollisesti kansainvälisten projektien koordinointi.”

“Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä markkinointiviestinnän parissa, mihin viestintä itsessään valmistaa jo hyvin, myöskin yrityksessä toimiminen viestinnän asiantuntijana kiinnostaa.”

“Haluaisin tehdä hommia viestinnän johtamisen, kampanjaviestinnän tai kolmannen sektorin viestinnän parissa”

“Haluaisin työllistyä joko poliittisen viestinnän, rekrytoinnin tai viestintäkouluttamisen tehtäviin.”

“Mahdollisuuksiahan siis tuntuu olevan aivan rajattomasti, koska myös uusia työnkuvia kehittyy koko ajan jatkuvan teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen myötä. Tämä koulutus antaa valmiuksia esimerkiksi kaikenlaisen tiedottamisen pariin, yritysten viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen pariin, monenlaiseen viestintäkouluttamiseen ja henkilöstöpuolelle vaikkapa työntekijöiden rekrytointiin.”

Se, että viestinnän alalta ei valmituta suoraan johonkin tiettyyn ammattiin, tarjoaa myös aikaa löytää juuri se oma kiinnostuksen kohde. Vielä opintojen aikanakaan ei vielä tarvitse tietää, missä tarkalleen haluaa viestinnän parissa toimia, kunhan vain viestintä kiinnostaa!

“Usein kuulee myös sanottavan, että voi olla, että sitä työtä mihin viestinnän asiantuntijaa tarvitaan ei välttämättä ole vielä olemassa ja se jos mikä on varsin jännittävää! Koskaan ei voi tietää mistä itsensä löytää, mikä on ehdottomasti plussaa tällä alalla.”

“En osaa vielä sanoa, mihin haluaisin työllistyä. Mutta se tällä alalla onkin parasta: tämä avaa ovia niin moneen suuntaan, että saa vielä vähän lisäaikaa miettiä ja etsiä että mikä se oma juttu on.”

“Viestinnän alalla parasta on se, että työllisyysmahdollisuudet ovat niin laajat. Minun ei vielä opintojen aikana tarvitse tietää, mitä haluan tehdä “isona”. Työllistyä voi kaikkeen aina markkinoinnista urheiluviestintään tai projektien vetämiseen.”

Pääsykokeet

Myös pääsykokeista on tullut kysymyksiä, joten päätimme selvittää, mitä siellä oikein tapahtuu:

“Pääsykokeeseen kuului ennakkotehtävä ja haastattelu sekä ennakkotehtävän esitteleminen. Pääsykokeeseen meneminen jännitti, sillä halusin tietenkin onnistua siinä mahdollisimman hyvin. Aluksi pääsykoetilaisuuden äänittäminen jännitti hieman, mutta koe meni kuitenkin yllättävän rennosti ja lähdin sieltä hyvillä fiiliksillä.” 

"Valmistauduin pääsykokeisiin valmistelemalla ennakkotehtävän pohjalta esityksen sekä perehdyin viestinnän tutkintosisältöihin lukemalla tutkintoon kuuluvien kurssien kuvaukset. En valmistautunut pääsykokeisiin mitenkään sen kummemmin.” 

“Pääsykokeet itsessään olivat mukava kokemus. Aamun yhteistapaamisessa jokainen sai oman pääsykoeajan, jota odotellessa kävin kaverin kanssa syömässä ja tutustumassa kaupunkiin. Pääsykokeessa pidin ensin oman puheenvuoroni ja sitä seurasi haastattelu. Haastattelusta mieleeni jäi, että haastattelijat todella kuuntelivat mitä minulla oli sanottavana ja kysyivät tiukkojakin jatkokysymyksiä vastauksistani. “ 

“Valmistauduin vähän vasemmalla kädellä, sillä olin oikeastaan koko kevään lukenut ihan toisia pääsykokeita varten. Fiilikset pääsykokeesta olivat sekoitus hauskuutta ja jännitystä: pääsykoepäivänä tajusin, että olin tehnyt koetta varten kaiken tarvittavan ja tilannetta oli turha jännittää sen enempää. Parasta oli olla vaan oma itsensä. Hyvin meni!”

Millaisia viestijät ovat?

Viestinnän opiskelijoita löytyy moneen junaan, mutta kaikkia yhdistää kiinnostus alaan. Ilmeisesti myös uutiset viestinnän opiskelijoiden hyvästä ilmapiiristä olivat kiirineet hakijoiden korviin. Mitä mieltä olet, onko viestinnällä hyvä ilmapiiri?

“Viestijöillä on todella vahva yhteishenki, koska vuosikurssit ovat kohtalaisen pieniä. Periaatteessa kaikki tuntevat jokaisen, eikä vanhempien ja nuorempien opiskelijoiden välille synny kuiluja.”

“On! On ollut tosi helppo päästä juttuihin ja porukkaan mukaan ja yhteishenki on tosi hyvä. Viestinnässä on paljon erilaisia ihmisiä mutta silti, kuten mainittua, on paljon samanmielisiä ihmisiä.”

“Meillä viestijöillä on ihana yhteishenki ja ylempien vuosikurssien opiskelijat auttaa mielellään kaikissa askarruttavissa ja hämmentävissä asioissa, mikä oli ihanaa huomata ensimmäisen vuoden alussa. Kaikki ovat todella motivoituneita ja kannustavia toisiaan kohtaan.”

“Olet kuullut aivan oikein. Ulkopuolisena saattaa vaikuttaa ihmehypeltä ja larppaamiselta mutta kun oikeesti tutustuu vanhempiin opiskelijakollegoihin niin huomaa, että täällä viestijäkuplassa voi vain viihtyä. Hyvä ilmapiiri johtuu ehkä osakseen myös siitä, että vanhemmat opiskelijat haluavat aidosti usein tutustua uusiin viestijöihin (eli uusiin opiskelijoihin) ja siksi on helppo löytää omantyylistä porukkaa. Asetelma on siis hyvin erilainen kuin esimerkiksi lukiossa.”

“Oi kyllä! Viestinnän opiskelijat ovat kuin yhtä suurta perhettä. Meidän ainejärjestömme (eli niinkuin oppilaskunta) Parku on todella aktiivinen ja järjestää paljon tekemistä aina urheilusta peli-iltoihin, bileisiin ja yritysvierailuihin. Yhteinen tekeminen yhdistää porukkaa ja vietämme aikaa muutenkin porukalla. Tähän yhteisöön on kiva kuulua!”

Ja sitten tietenkin se tärkein kysymys:

Onko viestinnän opiskelu ollut sen arvoista?

“Yaas!” 

“On!” (x 4)

“En äkkiseltään kyllä keksi parempaa opinahjoa saati oppiainetta. Sitä on ehkä vähän vaikea hahmottaa mihin kaikkeen viestintää voi hyödyntää, mutta tuntuu että vuosi vuodelta näkee vain enemmän ja enemmän mahdollisuuksia tulevaisuuden työllistymisen suhteen. Usein käykin niin kun vietetään viestijäpiireissä aikaa keskenämme, että huomataan, millä alalla ja missä tilanteessa olisi oikein mehukas rako lähteä esimerkiksi kehittämään viestintää ja vuorovaikutusta, mikä on sairaan inspiroivaa!” 

“Onhan se ollut! Vuorovaikutusosaamisesta on todella paljon hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla. Apua on niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin. Innostuminen viestintää ja vuorovaikutusta kohtaan on vain kasvanut vuosi vuodelta. Musta tuntuu, että viestinnän opiskeleminen on saanut mut ymmärtämään maailmaa jotenki ihan eri tavalla ja samalla tulevaisuudessa tuntuu olevan vain hyviä työllistymisvaihtoehtoja.”


Mikäli kiinnostuit viestinnän opiskelusta löydät hakijasivut tästä linkistä!


Tervetuloa opiskelemaan viestintää!
Odotamme innolla sinuun tutustumista!

<3:llä
Jyväskylän viestinnän opiskelijat

Kuvat: Parku ry
Teksti: Sini, viestintäkoordinaattori Parku ry