Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Hae opiskelemaan viestintää!

Sinustako uusi viestijä? Viestintää voi hakea opiskelemaan aina keväisin! Viestinnän opiskelu on monipuolista ja se antaa loistavat valmiudet työllistyä moniin eri työtehtäviin. Kiinnostipa sinua työ yrityksen HR-päällikkönä, järjestön viestintäkoordinaattorina, viestinnän asiantuntijana start-upissa tai suuryrityksessä, viestinnän opiskelu antaa sinulle mainion perustan työllistyä näihin ja lukemattomiin muihin työtehtäviin.

Viestinnän opiskelussa syvennytään viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöihin ja ominaispiirteisiin. Opetus viestinnän oppiaineessa on todella korkeatasoista ja opiskelutavat ovat monipuoliset. Suoritusmuodot vaihtelevat perinteisistä luennoista lukupiiriin ja lukuisista ryhmätöistä itsenäisesti suoritettaviin oppimistehtäviin. Teorian tankkaamisen ja tieteelliseen kirjoittamiseen syventymisen lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu työelämälähtöisiä kursseja, joissa omaa osaamista pääsee soveltamaan käytäntöön. Esimerkkeinä voidaan mainita työelämän projektikurssi ja työssä oppiminen (ts. harjoittelu).

Minustako viestijä?
Viestinnän opiskelu sopii sinulle erityisen hyvin, jos koet mielenkiintoiseksi havainnoida ja analysoida viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa konteksteissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kiinnostusta ryhmien ja tiimin toiminnan kehittämiseen, vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen, vaikuttamaan pyrkivään viestintään ja argumentointiin tai teknologiavälitteisen viestinnän mahdollisuuksiin. Viestijöiden konkreettisesta osaamisesta voi lukea muun muassa Parkun blogista. Sinun ei siis tarvitse olla sujuvin supliikki tai maaginen kirjailija, vaan oleellista on kiinnostus viestintään ja vuorovaikutukseen ilmiöinä.

Miten minusta voi tulla viestinnän opiskelija?
Viestinnän (ent. puheviestintä) valintakoe muodostuu kirjallisesta valintakokeesta ja soveltuvuushaastattelusta. Kirjallinen valintakoe ei edellytä etukäteen valmistautumista ja on aineistopohjainen. Soveltuvuushaastatteluun voi päästä myös todistusvalinnalla, jolloin kirjallista valintakoetta ei tarvitse suorittaa.  Soveltuvuushaastatteluun osallistuvat kaikki kutsun saaneet.
Tarkemmat tiedot molempien vaiheiden ajankohdasta ja paikasta lähetetään erikseen sähköpostilla.

Lisätietoja:

Miksi hakea opiskelemaan viestintää? – Viestinnän opiskelijat vastaavat hakijoita eniten askarruttaviin kysymyksiin!

Opiskelijaksi kieli- ja viestintätieteiden laitokselle! – Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sivut opiskelijahausta

Hae opiskelemaan! – Viestinnän sivut opiskelijahausta

Tietoa viestinnän opiskelusta – Viestinnän uudet hakijasivut

Valintakokeeseen valmistautuminen – Ohjeita viestinnän valintakokeeseen valmistautumiseen

Opiskelijoiden tarinoita – Viestijöiden kertomuksia alasta ja työskentelystä

https://www.youtube.com/watch?v=RvRikhPd3vc – 1. vuoden opiskelijan ajatuksia siitä, millaista on opiskella viestintää Jyväskylän yliopistossa

Oppiaineen nimi vaihtui – Tiedote puheviestinnän nimen muuttumisesta viestinnäksi 1.8.2017 alkaen