Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

“Enhän mä kuitenkaan eläkettä saa” ja muita myyttejä

Yhteistyökumppanin kokemuksia Ydinviesti- tapahtumasta

Paljonko eläkettä kertyy siitä, että suorittaa korkeakoulututkinnon?

Tämä kysymys kummastutti opiskelijoita, kun osallistuimme kollegani Hanna Leskelän kanssa viime viikolla viestinnän ja journalistiikan ainejärjestöjen Ydinviesti-tapahtumaan Jyväskylässä. Mitä? Saako
opiskelustakin eläkettä, opiskelijat kysyivät.

Kyllä saa, ja siinäpä myös mainio syy, miksi kannattaa valmistua!

Nuorten yllättyminen opiskelujen tuomasta eläkekarttumasta ei ollut uutta meille Varman viestinnässä. Olemme huomanneet, että monimutkaisten eläkeasioiden tiimoilta on vaikea tavoittaa opiskelijoita. Vuosikymmenten päässä häämöttävä eläke ei ymmärrettävästi kiinnosta juuri ensimmäisen oman alan työpaikan imuun päässyttä. Kun työeläkeyhtiö Elo kesällä kyseli nuorilta eläkkeistä, kyselyn mukaan vain 10 prosenttia vastanneista kertoi olevansa hyvin perillä siitä, miten oma eläke muodostuu.

Nuorten mielikuvan mukaan eläkeasiat ovat usein tylsiä ja vaikeita, eivätkä koske heitä itseään. Julkista keskusteluakin eläkkeistä leimaa vaikeaselkoisuus, epäluulo ja sukupolvien välinen vastakkainasettelu. Monilla nuorilla on synkkä kuva eläkkeistä. Osa nuorista tuntuu jopa ajattelevan, että eläkevuosista ei selviä kuin säästämällä kaiken itse. Eläketurvakeskuksen tekemästä eläkebarometrista näkee myös, että nuorten luottamus eläkejärjestelmään on myös ikäryhmistä heikointa. Esimerkiksi 25-34-vuotiaista luottoa löytyy 46 prosentilta, kun eläkeikäisistä neljä viidestä luottaa järjestelmään. “Se tuntuu pelottavaltakin, että mitä itselle sitten jää, kun on sen aika. Sen vuoksi ahdistaa vähän tarttua aiheeseenkin” yksi opiskelijoista tiivisti työpajassa.

Lisää eläketietoutta, kyllä kiitos!

Toista kertaa järjestettyyn Ydinviesti- tapahtumaan osallistui yhteensä noin sata viestinnän opiskelijaa eri yliopistoista. Ideana on, että yhteistyökumppanina toimiva yritys tuo heille yrityksen toimintaan liittyvän haasteen, johon opiskelijat etsivät ratkaisua päivän aikana. Me Varmassa mietimme, mikä voisi olla meille ajankohtainen haaste, johon kaipaisimme nuorilta näkemyksiä. Halusimme kuulla heiltä itseltään, miten lisätä nuorten kiinnostusta teemoihimme. Parikymmentä opiskelijaa pohti neljässä ryhmissä, kuinka lisätä nuorten eläketietoutta ja toisaalta palauttaa luottamusta eläkejärjestelmään.

Kysymyksiäkin heräsi:

Miten huolehditte sijoitustenne vastuullisuudesta?
Jos työuran aikana on useita työantajia, pitääkö eläkettä hakea useasta eri yhtiöstä?
Voiko työeläkeyhtiö hylätä eläkehakemuksen?

Moni lähestyi eläkeasioista omien vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta. Eläkeiän nosti herätti keskustelua siitä, missä iässä nykyiset opiskelijat pääsevät eläkkeelle. Toisaalta eläkeläiset pysyvät nykyään terveenä pitempään. Yksi nuori kertoi yrittäjäisästään, joka oli vakuuttanut ansiotasonsa hyvälle tasolle, koska halusi varmistaa hyvän tulotason myös työvuosien jälkeen.

Me uskomme, että on nuorten oma etu tuntea eläkeasiat. Oman talouden tunteminen auttaa tekemään fiksuja ratkaisuja. Esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyvällä eläkeasiat tulevat eteen heti jo lähes yhtä aikaa yrityksen perustusasiakirjojen kanssa. Yrittäjä joutuu itse huolehtimaan eläketurvastaan, joka perusteella määräytyy myös vanhempainraha ja sairauspäiväraha. Sama on edessä itsensä työllistäjällä, joita nuorissa on suuri joukko.

 

Kuva: Jani Rutanen

Huumorin avulla myyttejä murtamaan

Mitä sitten opimme nuorilta? Ainakin sen, että tulossa on sanavalmis sukupolvi, jonka on valmis tekemään unelmiensa eteen töitä. Ja sen, että työeläkeyhtiöiden viesti on joskus vaikeaselkoista, liian paperinmakuista ja visuaalisesti mielikuvituksetonta. Lisää huumoria, oli yksi keskeinen ehdotus. Opiskelijat ideoivat myös podcast-sarjan, somestrategiaa, esitystapoja grafiikoille ja mainoskampanjan.

Ehkä veikein ehdotus liittyi kuitenkin eräältä ryhmältä tullut idea eläkekeskustelun ympärillä liittyvien myyttien murtamiseen – erityisesti ajattelumallin, jossa eläkkeellä olo häämöttää palkintona, jonne olisi
päästävä mahdollisimman varhain. Työelämästäkin voi nauttia, ryhmä perusteli.

Kirjoittaja: Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, Varma