Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen toiminta

Parkulla on tärkeä rooli opiskelijoiden edunvalvonnassa, johon kuuluvat koulutuspoliittiset ja sosiaalipoliittiset asiat. Edunvalvonta-asioista yhdistyksessä vastaa koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava (koposopo).  

Koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan puoleen voit kääntyä, jos kohtaat ongelmia opintoihin liittyvissä asioissa, esimerkiksi tenttiarvostelut eivät tule ajallaan tai koet kurssilla muita epäkohtia. Koposopo vie asiat nimettöminä eteenpäin ja saa toivottavasti asiat selkenemään.  

Opiskelijan oikeudet voi tarkistaa JYYn sivuilta. (https://jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/koulutuspolitiikka/opiskelijan-oikeudet/ ) 

Koposopoon voi olla yhteydessä sähköpostitse, mutta myös hihasta saa nykiä tarpeen tullen. Kaikki koposopon kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Ota yhteyttä: 

Anna Ojala
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
koposopo@parku.fi