Sosiaali- ja koulutuspoliittinen toiminta

Parkulla on tärkeä rooli opiskelijoiden edunvalvonnassa, johon kuuluvat koulutuspoliittiset ja sosiaalipoliittiset asiat. Edunvalvonta-asioista yhdistyksessä vastaa edunvalvontavastaava. Parkun edunvalvontavastaava on myös osa viestintätieteiden laitoksen OKR- eli opetuksenkehittämisryhmää, jossa keskustellaan viestintätieteiden laitoksen opetuksesta ja opetussuunnitelmista.

Edunvalvontavastaavan puoleen voit kääntyä, jos kohtaat ongelmia opintoihin liittyvissä asioissa, esimerkiksi tenttiarvostelut eivät tule ajallaan tai koet kurssilla muita epäkohtia. Edunvalvontavastaava vie asiat nimettöminä eteenpäin ja saa toivottavasti asiat selkenemään.

Opiskelijan oikeudet voi tarkistaa JYYn sivuilta.

Edunvalvontavastaavaan voi olla yhteydessä niin puhelimitse kuin sähköpostitse, myös hihasta saa nykiä tarpeen tullen. Kaikki edunvalvontavastaavan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä:

Edunvalvonta- ja sosiaalipoliittinenvastaava Jenni

sopokopo@parku.fi